Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ

Εδώ μπορειτε να αναρτήσετε τα σχολιά και τις παρατηρήσεις σας που αφορούν στη λειτουργία της πολεοδομίας της Ν.Α. Πιερίας

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Εδώ μπορειτε να αναρτήσετε τα σχολιά και τις παρατηρήσεις σας που αφορούν στη λειτουργία της πολεοδομίας του Δήμου Κατερίνης